BIOCARE Wsparcie projektu przez:

bundesanstalt fuer landwirtschaft und ernaehrung
ptble
bundesministerium fuer ernaehrung und landwirtschaft

BIOCARE Partner projektowy:

fh bielefeld
georg august universitaet goettingen
trifolio-m hochreine biosubstanzen

Ochrona roślin użytkowych za pomocą innowacyjnej strategii Attract-and-Kill (ATTRACT)

Uczestnicy projektu:

Prof. Dr. rer. nat. Anant Patel
WG Fermentation and Formulation of Biologicals and Chemicals
FH Bielefeld

Prof. Dr. Stefan Vidal
Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Abteilung Agrarentomologie
Georg-August-Universität Göttingen

Trifolio-M GmbH
Vertreten durch Dr. Hubertus Kleeberg und Dr. Edmund Hummel, Lahnau
35633 Lahnau

Wsparcie projektu:

Bundeslandwirtschaftsministerium (BMELV)

Czas trwania:

01.02.2013 – 31.10.2016

Larwy różnych gatunków insektów (np. sprężyków, stonki kukurydzianej, opuchlak truskawkowiec) mogą spowodować istotne straty w plonach w różnych uprawach polowych (ziemniaki, kukurydza, truskawki). Kontrola tych szkodników za pomocą insektycydów gruntowych wiąże się z istotnymi ograniczeniami lub też dopuszczona jest wyłącznie po uzyskaniu specjalnych pozwoleń. Celem projektu było opracowanie nowej strategii zwalczania, nadającej się do zastosowania zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i ekologicznych.

Przedmiotowy środek ochrony roślin bazuje na czynnikach emitujących CO2 jako środek zwabiający (atraktant) i przyjaznych dla środowiska substancjach czynnych o właściwościach insektobójczych do zabijania larw („Kill“). Dzięki precyzyjnemu wabieniu i następującej po tym eksterminacji („Attract-and-Kill“) szkodniki utrzymywane są z dala od roślin żywicielskich. Pozwala to zminimalizować nakłady na środki ochrony roślin, co przyczynia się do ochrony środowiska, jak i zdrowia użytkowników i konsumentów. Nowo opracowana formuła środka ochrony roślin poddana zostanie testom skuteczności w warunkach laboratoryjnych, szklarniowych oraz polowych.