BIOCARE Wsparcie projektu przez:

zentrales innovationsprogramm mittelstand
bundesministerium fuer ernaehrung und landwirtschaft

Opracowanie biologicznego środka zwalczania kleszczowatych na bazie innowacyjnej strategii Attract-and-Kill (BIOZEC)

Uczestnicy projektu:

Prof. Dr. rer. nat. Anant Patel
WG Fermentation and Formulation of Biologicals and Chemicals
FH Bielefeld

Prof. Dr. Ute Mackenstedt
Fg. Parasitologie
Universität Hohenheim

Insect Services GmbH
Vertreten durch Hans Dautel
12163 Berlin

Wsparcie projektu:

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Czas trwania: 1.05.2015 – 30.04.2018

Kleszczowate i przenoszone przez choroby stanowią w Niemczech oraz w Europie Środkowej coraz większy problem. W ostatnich latach zanotowano istotny wzrost populacji kleszczowatych w miejskich ogrodach i parkach. Przenosicielem różnych ciężkich chorób, jak np. borelioza lub kleszczowe zapalenie opon mózgowych, jest zwłaszcza kleszcz pospolity.

Celem projektu jest opracowanie biologicznego środka zwalczania kleszczowatych. Bazę stanowi przy tym atrakcyjne oddziaływanie CO2 oraz innych specyficznych środków zwabiający (atraktant) i feromonów agregacyjnych na kleszczowate. Substancje te uwalniane są w sposób kontrolowany przez systemy kapsułkowe na bazie biopolimerów. Wspomniane systemy kapsułkowe sprzężone są dodatkowo ze składnikami eksterminacyjnymi (Kill), zwłaszcza z występującym w stanie naturalnym entomopatogennym grzybem użytkowym, który umożliwia zabijanie zwabionych kleszczowatych.

Ta nowatorska koncepcja zwalczania szkodników nosi nazwę strategii “Attract-and-Kill“. Produkt ma służyć ochronie ogrodów, pól golfowych i publicznie dostępnych obiektów rekreacyjnych i użytkowych oraz ochronie profilaktycznej ścieżek i dróg leśnych.