Zwalczanie kleszczy metodami biologicznymi i przyjaznymi dla środowiska (strategia BIOZEC)

Czas trwania: 01.05.2015 – 30.04.2018

Kleszcze i choroby przenoszone przez kleszcze stanowią coraz większy problem w Niemczech oraz w Europie Środkowej. W ostatnich latach można było zaobserwować istotny wzrost liczby kleszczy w miejskich ogrodach i parkach. Zwłaszcza kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) jest wektorem różnych poważnych chorób, takich jak borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowych.

Projekt ma na celu opracowanie biologicznego środka zwalczania kleszczy. Podstawą opracowania innowacyjnego środka zwalczającego jest atrakcyjność oddziaływania CO2 i innych specyficznych atraktantów i feromonów agregacyjnych na kleszcze, uwalnianych w kontrolowany sposób przez systemy kapsułek na bazie biopolimerów. Przedmiotowe systemy kapsułek wyposażone są dodatkowo w składniki bójcze, zwłaszcza w naturalnie występujący grzyb entomopatogenny, który umożliwia zabicie zwabionych kleszczy.

To nowatorska koncepcja zwalczania określana jest mianem strategii „Attract-and-Kill”. Produkt przeznaczony jest do ochrony ogrodów, pól golfowych oraz publicznie dostępnych terenów na wolnym powietrzu i terenów użytkowych, a także do zaporowej ochrony ścieżek leśnych.

Uczestnicy projektu:
Prof. Dr. rer. nat. Anant Patel
AG Fermentation und Formulierung von Zellen und Wirkstoffen
FH Bielefeld

Prof. Dr. Ute Mackenstedt
Fg. Parasitologie
Universität Hohenheim

Insect Services GmbH
Vertreten durch Hans Dautel
12163 Berlin

Wsparcie projektu:

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii na mocy uchwały parlamentu niemieckiego