Firma BIOCARE jest certyfikowanym członkiem Międzynarodowego Związku Producentów Biologicznych Środków Ochronnych

IBMA

Rozsiewanie ATTRACAP®

ATTRACAP® rozsiewany jest wiosną przy okazji sadzenia ziemniaków w formie aplikacji pasowej w bruździe do sadzenia.

Zezwolenie w myśl art. 53 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin zgodnie z § 29 ust. 1 zd. 2 niem. Ustawy o ochronie roślin (PflSchG) stanowi następujące zapisy dot. stosowania:

Rozsiewanie należy przeprowadzać za pomocą urządzenia do wysiewu granulatu, wyposażonego jak następuje:

  • w oddzielny układ odcinający modułu dozowania oraz
  • w szczelną pokrywę zamykającą oraz
  • w rurę spustową ustawioną możliwie prosto w stosunku do redlicy aplikacyjnej

Lista odpowiednich i aktualnie dostępnych urządzeń dostępna jest na stronie głównej Julius-Kühn-Institut (www.jki.bund.de).

Urządzenie dozujące urządzenia do wysiewu granulatu należy wyłączać zawczasu, co najmniej jednak na 4m przed osiągnięciem uwrocia, aby zapewnić pełne pokrycie granulatu.

Granulat rozrzucony na powierzchni gleby należy niezwłocznie zebrać lub dodatkowo przyorać.