Kulki TRICHOSAFE®

Rozwiązaniem preferowanym przez wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne jest preparat TRICHOSAFE® w postaci w pełni biodegradowalnych kulek. Od wielu już lat taka forma opakowania sprawdza się znakomicie przy aplikacji ręcznej oraz – w coraz większym stopniu – przy aplikacji mechanicznej. W zależności od zakresu zastosowania preparat aplikowany jest jednorazowo, dwukrotnie lub w połączeniu z zawieszkami TRICHOSAFE®. Oficjalne testy pokazują, że obydwa warianty (i zawieszki i kulki) zapewniają uzyskanie takiej samej skuteczności preparatu.

W kulkach TRICHOSAFE® znajdują się spasożytowane oraz niespasożytowane przez kruszynka jaja nośnika – skośnika zbożowiaczka (Sitotroga cerealella), w różnych stadiach rozwoju. Larwy kruszynka wykluwają się w 6 rzutach, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie skuteczności działania preparatu nawet do trzech tygodni.

Sprawdzona jakość

Potwierdzona wieloletnim stosowaniem w praktyce!

Efektywna aplikacja

Dzięki niskiej masie nadaje się idealnie do efektywnego, wielkopowierzchniowego rozsiewania przy użyciu ciągnika wyposażonego w rozrzutnik oraz statków powietrznych.

Preparat w 100% biologiczny

Opakowanie z celulozy i parafiny jest w warunkach polowych w pełni biodegradowalne.