Monitoring omacnicy prosowianki

Właściwy czas aplikacji produktów TRICHOSAFE® ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania optymalnego efektu stosowania.

Odpowiedni czas aplikacji determinowany jest wyłącznie przez lot omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis). Początek lotu osobników męskich i żeńskich omacnicy prosowianki zależy od tzw. sumy temperatur i jest tym samym niezależny od stadium rozwoju kukurydzy.

W celu ustalenia najlepszego terminu dla zastosowania kruszynka Trichogramma brassicae prowadzony jest przez rządowe agendy doradcze szeroko zakrojony monitoring lotu omacnicy prosowianki. Przedmiotowy monitoring dostarcza danych na temat początku lotu, kulminacji lotu i wylęgu larw.

Zarejestrowane dane z monitoringu gromadzone są na platformie ISIP (patrz poniżej) i udostępniane w przetworzonej formie. Zapewnia to doradcom pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej ustalenia optymalnej daty rozsiewania kruszynka Trichogramma brassicae. Następnie doradcy wysyłają w możliwie krótkim czasie do producentów oraz sektora handlowego wezwanie do przystąpienia do rozsiewania.

W celu ustalenia początku lotu omacnicy prosowianki stosowane są pułapki feromonowe lub pułapki świetlne od sumy temperatur ok. 250°.

Pułapki feromonowe:
Pułapki feromonowe przyciągają tylko osobniki męskie omacnicy prosowianki, a „zdolność łapania” tych pułapek jest bardzo zależna od lokalizacji. Pułapkę należy ustawić obok pola, na którym w poprzednim roku uprawiana była kukurydza, w sąsiedztwie łąk lub żywopłotów śródpolnych. Z tego powodu lokalizację należy co roku wybierać na nowo. Pułapki należy ustawić na statywie trójnożnym, upewniając się przy tym, że pułapka jest zawieszona niecałe 15 cm nad powierzchnią trawy.

Dozowniki feromonów wykonane są z tworzywa sztucznego, na które nanoszony jest środek zwabiający. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby dotykać dozowników wyłącznie w rękawiczkach lateksowych. Feromony należy wymieniać najpóźniej co drugi tydzień.
Ten rodzaj pułapki charakteryzuje się łatwą obsługą i niskimi kosztami. Jednak ze względu na zasadę ich działania ustalenie terminu składania jaj jest bardzo trudne bez posiadania gruntownej wiedzy.

Pułapki świetlne:
Pułapki świetlne wabią zarówno męskie, jak i żeńskie osobniki omacnicy prosowianki, co pozwala określić dokładnie czas aplikacji.

Właściwe miejsce na pułapkę świetlną znajduje się między polem i roślinnością brzegową (rośliny drzewiaste, łąki, las itd.), oddaloną od pola kukurydzy co najmniej na 50 m. Ponieważ omacnica prosowianka zwykle lata po polu kukurydzy wyłącznie w celu złożenia jaj, a w pozostałym okresie woli pozostawać w obszarach chronionych, jak np. trawa, pułapkę świetlną należy ustawić w taki sposób, aby wabiła ćmy na ich naturalnej trasie lotu.

W pułapce świetlnej w godzinach między 20.00 i 23.00 powinno palić się źródło światła, aby zwabić omacnicę prosowiankę. Należy koniecznie unikać ustawiania innych źródeł światła w bezpośrednim sąsiedztwie pułapki.

Zwabione ćmy trafiają w ten sposób do siatki, z której nie mogą się uwolnić aż do chwili dokonania bonitacji. Po ustaleniu, zliczeniu i udokumentowaniu połowu zwierzęta zostają możliwie szybko ponownie wypuszczone.

Ocena:

początkowo pułapki należy sprawdzać co trzeci dzień. Po pierwszych połowach omacnicy prosowianki należy sprawdzać i dokumentować co drugi dzień (im częściej, tym lepiej), ile osobników męskich oraz ile osobników żeńskich zostało schwytanych.

Samce i samice są łatwe do odróżnienia ze względu na ich różne kształty. Zazwyczaj początkowo wyłapywane są tylko samce, ponieważ wykluwają się jako pierwsze. Dla ustalenia terminu uwolnienia kruszynka Trichogramma istotne są liczba oraz proporcja złapanych samiczek i samców.

Jeśli następuje wzrost liczby osobników omacnicy prosowianki przy wyrównanej proporcji płci, można spodziewać się składania jaj. Tym samym osiągnięty zostaje optymalny termin rozsiewania produktów TRICHOSAFE®.

Linki do stron z monitoringiem urzędowym

Na terenie całego kraju:

https://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/entscheidungshilfen/mais

Bawaria:

https://www.lfl.bayern.de/ips/warndienst/072171/index.php

Hesja:

https://pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de/ackerbau/pflanzenschutzempfehlungen-ackerbau/mais/terminierung-der-maiszuenslerbekaempfung/

Ponadto izby rolnicze i starostwa w poszczególnych krajach związkowych i regionach przedstawiają zalecenia dotyczące aplikacji kruszynka Trichogramma do zwalczania omacnicy prosowianki.

W przypadku dodatkowych pytań lub w celu skorzystania z monitoringu nasi doradcy służą swoją pomocą.

Biologiczny. Skuteczny. Inteligentny.

“Kto sieje kruszynki, ten świętuje dożynki!”