Firma BIOCARE jest certyfikowanym członkiem Międzynarodowego Związku Producentów Biologicznych Środków Ochronnych

IBMA

Monitoring omacnicy prosowianki

Właściwy moment na rozsiewanie preparatu TRICHOSAFE® zależny jest wyłącznie od lotu omacnicy i jest decydujący dla zapewnienia efektywności Trichogramma. Początek okresu składania jaj przez omacnicę wyznaczany jest przez sumę temperaturę od początku roku i jest tym samym niezależny od stadium rozwoju kukurydzy. W celu ustalenia lotu omacnicy prosowianki można posłużyć się pułapkami świetlnymi i feronomowymi, skoro tylko osiągnięta zostanie zbliżona suma temperatur.

Aby możliwe było ustalenie właściwego terminu rozsiewania preparatu dla każdego regionu, prowadzony jest przez urzędowe organy doradcze we współpracy z plantatorami monitoring licznych pułapek świetlnych i feronomowych. Stosowne informacje dostępne są na stronie www.isip.de, zaś dla Kraju Związkowego Hesja pod adresem http://pflanzenproduktion.llh-hessen.de/be/mz/mzm_map.php. Jeśli w Państwa regionie brak jest wystarczającej ilości pułapek lub też jeśli chcieliby Państwo przeprowadzić własny monitoring, prosimy o kontakt z serwisem urzędowym lub z naszą firmą w celu uzyskania bliższych informacji.

Często zadawane pytania dot. monitoringu

Jak działa pułapka świetlna?

Pułapki świetlne emitują światło przez 3-4 godziny podczas pierwszych godzin porannych. Wabi ono samce i samiczki motyli omacnicy prosowianki, które w wyniku kontaktu ze środkiem insektobójczym wpadają do pojemnika. Następnie można je usunąć i udokumentować.

Jak działa pułapka feronomowa?

Pułapki feronomowe wyposażone są w paski tekturowe nasączone środkami zwabiającymi. Wabią one jedynie samce omacnicy prasowianki, którzy pochwytywani są żywcem. Funkcjonalność pułapek feronomowych zależna jest w bardzo dużym stopniu od lokalizacji i regionu i wymaga w związku z tym starannego monitoringu.

Co to jest klateczka do klucia?

Klateczka do klucia to klateczka z gazy , w której wykładane jest ściernisko z chodnikami omacnicy prasowianki z roku ubiegłego. Pozwala to obserwować w łatwy sposób wykluwanie się motyli.

Ile pułapek jest wymaganych dla regionu?

Im więcej pułapek ustawionych zostanie w regionie, tym dokładniej można ustalić czas rozsiewania. Zaleca się, by korzystać z co najmniej jednej pułapki świetlnej na region mikroklimatyczny.

Dlaczego nie ustawia się pułapek na polu kukurydzy?

Omacnica prosowianka przebywa przeważnie na obrzeżach pól i łąkach. Przelatuje na plantacje kukurydzy wyłącznie w celu złożenia jaj. Dlatego też pułapki świetlne lub feronomowe ustawia się na obrzeżach pola.