Firma BIOCARE jest certyfikowanym członkiem Międzynarodowego Związku Producentów Biologicznych Środków Ochronnych

IBMA

Nawożenie lotnicze za pomocą dronów

Bezzałogowe, w pełni lub częściowo automatyczne systemy cieszą się wraz z rozwojem Precision Farming coraz większym zainteresowaniem ze strony rolnictwa. Drony potrafią nie tylko dostarczyć informacji na temat właściwości gleby lub stanu zdrowia roślin, lecz od 2013 roku mogą być także z powodzeniem wykorzystywane do aplikacji naszego preparatu w kuleczkach TRICHOSAFE®.

Zastosowanie dronów zapewnia równomierne rozdzielenie kulek preparatu na powierzchni pola, umożliwiając bezproblemową obsługę upraw w najbardziej nawet niedostępnym i nierównym terenie.

Zasada działania i przebieg procesu aplikacji

Na rynku pojawia się coraz więcej usługodawców oferujących usługi w zakresie nawożenia lotniczego. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt, chętnie pomożemy w znalezieniu zleceniobiorcy w Państwa regionie.

Ponieważ aplikacja za pomocą nawożenia lotniczego jest stosunkowo młodą technologią, firma BIOCARE rozpoczęła proces certyfikacji w roku 2016.

Procedura postępowania przedstawia się przy tym jak następuje:

 • Kontrola stanu technicznego drona oraz mechanizmu wyrzutowego

  • Czy urządzenie jest w stanie zapewnić precyzyjną aplikację?
  • Kontrola wizualna i prezentacja systemu (badanie to nie zastępuje wsparcia technicznego dla urządzenia)
 • Przeszkolenie operatora w zakresie fachowej obsługi naszego preparatu TRICHOSAFE® w kuleczkach:

  1. Preparat TRICHOSAFE® w kuleczkach
   • Budowa
   • Zasada działania
   • Właściwości biologiczne Trichogramma
  1. Istotne czynniki podczas rozsiewania
   • Ustalenie właściwej pory rozsiewania
   • Ustalenie właściwego dozowania / rozdzielania
   • Warunki szczególne dot. nawożenia lotniczego
  1. Właściwa obsługa preparatu
   • Składowanie
   • Zasady postępowania
   • Cechy szczególne

Należy pamiętać, że prawidłowa i efektywna aplikacja zależy w istotnym stopniu od umiejętności operatora drona. Instruktaż oferowany przez firmę BIOCARE zapewnia nabycie podstawowych umiejętności dla potrzeb skutecznego stosowania Trichogramma w zwalczaniu omacnicy prosowianki.

Zaleca się, by operator urządzenia zaznajomiony był z zasadami stosowania preparatu TRICHOSAFE® w kulkach w równie dobrym stopniu, jak z obsługą statku powietrznego.

Wydajność powierzchniowa:
Wydajność powierzchniowa przy rozsiewaniu preparatu za pomocą drona zależna jest od modelu oraz obszaru nawożonych pól. W roku 2015 uzyskano średnią wydajność dzienną na poziomie ok. 70 ha.

Nawożenie lotnicze za pomocą ultralekkich statków powietrznych

Rozsiewanie preparatu TRICHOSAFE® w kulkach przeprowadzane było za pomocą ultralekkich statków powietrznych dotychczas na skalę lokalną. W pierwszej linii przez przedsiębiorstwa dysponujące tego rodzaju sprzętem oraz niezrażone długotrwałą procedura certyfikacyjną w zakresie dopuszczenia do użytkowania.

Wydajność powierzchniowa:
Wydajność powierzchniowa przy rozsiewaniu za pomocą ultralekkich statków powietrznych może wynosić do 300 ha / dzień.

Nawożenie lotnicze za pomocą śmigłowców

Aplikacja mechaniczna za pomocą śmigłowców praktykowana jest obecnie tylko na polach Francji. W większości pozostałych krajów skorzystanie z tego rozwiązania jest bardzo trudne pod względem prawnym.

We Francji działa obecnie dwóch usługodawców w tym sektorze.

Wydajność powierzchniowa:
W zależności od danego systemu i obszaru nawożonych pól helikoptery mogą uzyskać wydajność rozsiewania do 500 ha /dzień.