PICTAKILL

Okres: 15.01.2017 do 14.03.2020

Jako wektor Candidatus Phytoplasma mali, patogenu wywołującego proliferację jabłoni, miodówka jabłoniowa letnia (Cacopsylla picta) odpowiada za szkody w Europie liczone rocznie w setkach milionów. Bezpośrednie zwalczanie proliferacji jabłoni nie jest możliwe, dlatego też w celu ochrony roślin konieczne jest zwalczanie wektora. W Niemczech stosowanie środków ochrony roślin do zwalczania miodówki C. picta nie jest dopuszczone ani w uprawie ekologicznej, ani też tradycyjnej. Nowa wiedza na temat preferencji zapachowych miodówki C. picta stwarza innowacyjne możliwości jej zwalczania. Celem projektu jest zatem opracowanie formuł, które mają być stosowane przede wszystkim w ramach strategii „Attract-and-Kill” do biologicznego zwalczania miodówki C. picta. Ponadto należy sprawdzić, czy połączenie z substancjami odstraszającymi ma działanie wspomagające (strategia „Push-Pull-Kill”). W ramach projektu dąży się do wprowadzenia metody bazującej na ograniczonym stosowaniu środków ochrony roślin. Opracowane formuły oddziałują na określone gatunki szkodników w sposób prewencyjny i biologiczny i ograniczają tym samym zagrożenia dla ludzi i zwierząt oraz dla równowagi naturalnej.