Firma BIOCARE jest certyfikowanym członkiem Międzynarodowego Związku Producentów Biologicznych Środków Ochronnych

IBMA
biocare download flyer

Trichogramma: ochrona przed omacnicą prosowianką

Co roku omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) wyrządza poważne szkody na plantacjach kukurydzy. Larwy omacnicy wygryzają tunele w kolbach i łodygach kukurydzy. Prowadzi to do utraty odporności na złamanie oraz obniżenia ilości plonów. Wysoka zawartość mikotoksyn skutkuje dodatkowo pogorszeniem jakości. Podczas gdy w centrum oraz na północy Niemiec omacnica prosowianka tworzy rocznie jedną generację, w Baden występuje już rasa dwuwylęgowa (dwugeneracyjna). W zależności od regionu omacnica prosowianka jest aktywna od maja do września.

Gąsieniczka Trichogramma brassicae  jest efektywnym naturalnym wrogiem omacnicy prosowianki. Trichogramma brassicae jest tzw. parazytoidem jaj. Oznacza to, że składa swoje jajo w jaju żywiciela (np. w jaju omacnicy prosowianki), w wyniku czego następuje zabicie żywiciela podczas rozwoju parazytoidu wewnątrz jaja żywiciela. Rozsianie w stosownym czasie dużej ilości Trichogramma umożliwia spasożytowanie przez samiczki o wielkości ok. 0,5 mm bardzo dużej ilości jaj omacnicy, a tym samym ich unieszkodliwienie.

Dla rozsiewania Trichogramma dostępne są dwa sprawdzone warianty produktów:

Podczas urzędowych kontroli jakości zawieszki TRICHOSAFE® oraz kulki TRICHOSAFE® uzyskują w testach praktycznych i laboratoryjnych każdego roku znakomite wyniki!

Sposób oddziaływania Trichogramma na omacnicę prosowiankę

biocare wirkprinzip polski

Po rozsianiu produktów TRICHOSAFE® następuje wyklucie Trichogramma na polu. Po zapłodnieniu rozpoczyna się poszukiwanie gniazd z jajami omacnicy. Następuje sparazytowanie gniazd z jajami przez Trichogramma. Rozwój Trichogramma w jaju powstrzymuje rozwój omacnicy: zamiast larw omacnicy wykluwają się teraz nowe gąsieniczki Trichogramma (2. generacja) i cykl rozpoczyna się na nowo.

W przypadku nieprzerwania procesu rozwoju omacnicy następuje po 4-9 dniach wyklucie się larw, które przegryzają się przez kolby kukurydzy i łodygi i przepoczwarzają się następnie u dołu łodygi. Z poczwarki wykluwa się omacnica, która zakłada nowe gniazdo z jajami na polu.

Trwałość

biocare flyer wirkdauer polski

Trwałość wynika z okresu wylęgu oraz z cyklu rozwojowego. W celu zapewnienia możliwie długiej trwałości wszystkie nasze produkty TRICHOSAFE® zawierają jaja Trichogramma w co najmniej sześciu stadiach rozwoju. Jak można zobaczyć na wykresie, okres wylęgu może trwać do trzech tygodni. Wyklute Trichogramma pasożytują jaja omacnicy. Ze spasożytowanych jaj wykluwają się po ok. 12 dniach ponownie Trichogramma, które wyszukują kolejnych gniazd jaj omacnicy, by je spasożytować. Pozwala to istotnie ograniczyć intensywność porażenia oraz ekspansję omacnicy.

Ponieważ nie jest możliwe zapewnienie możliwości przezimowania dla takich ilości Trichogramma, konieczne jest całoroczne masowe uwalnianie. Tylko w ten sposób może zostać uzyskana wystarczająco duża populacja dla uzyskania zadowalającego efektu zwalczania omacnicy.

Formy preparatu TRICHOSAFE®

Rozsiewanie Trichogramma następuje za pomocą opracowanych przez  BIOCARE zawieszek TRICHOSAFE® lub kulek TRICHOSAFE®. Obie formy preparatu sprawdzają się świetnie od lat w praktyce oraz uzyskują znakomite wyniki w doświadczeniach urzędowych. Preparat TRICHOSAFE® jest w obu formach szczególnie ekologiczny, ponieważ składniki, z których są wykonane, są biologicznie degradowalne w warunkach polowych.

Konstrukcja zawieszek  TRICHOSAFE® oraz kulek  TRICHOSAFE® chroni Trichogramma przed potencjalnymi wrogami, jak np. biedronki, larwy złotootokowych i mrówkami oraz przed innymi szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Także w przypadku silnych opadów lub deszczowania nośniki preparatu utrzymują swój kształt przez długi czas. Poza tym zapewniają one wewnątrz organizmom pożytecznym dobrą ochronę przed promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym. Stanowi to gwarancję masowego uwalniania Trichogramma także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Zalecane dozowanie TRICHOSAFE®

Zakres zastosowaniaDozowanie/haLiczba zwierząt/ha
słabe porażenie,
biogaz/kukurydza kiszonkowa
1 x 30 zawieszekMin. 220.000
wersja standardowa
dla porażenia średniego
2 x 50 zawieszekMin. 330.000
wersja standardowa
dla porażenia średniego
2 x 100 kulekMin. 330.000
silne porażenie,
drugie wyklucie
1 x 50 zawieszek
plus 1 x 100 kulek
Min. 110.000
plus min. 220.000
One-time application (forte) for higher infestation1 x 125 kulekMin. 400.000