Strategia Attract-and-Kill

    Większość środków ochrony roślin działała w sposób następujący: duża ilość środków ochrony roślin rozsiewana jest na szeroką skalę w celu dotarcia do możliwie dużej ilości szkodników.
    Produkcja biologicznych substancji czynnych jest jednak często droższa od produkcji konwencjonalnych substancji czynnych. W celu opracowania produktu opłacalnego ekonomicznie badacze uciekli się do innego sposobu: pomyśleli, że zamiast doprowadzać biologicznego antagonistę do szkodnika lepiej jest zwabić szkodnika i spowodować zniszczenie go przez antagonistę: Attract & Kill.

    Opiera się to o wiedzę, że do orientacji na duże odległości większość szkodników glebowych wykorzystuje dwutlenek węgla. CO2 uwalniany jest podczas procesu oddychania rosnących korzeni, a larwy poszukujące rośliny żywicielskiej mogą korzystać z gradientów CO2 w glebie w celu zlokalizowania rośliny żywicielskiej. Kapsułki ATTRACAP®, które w sposób czysto biologiczny wytwarzają pod wpływem wilgotności gleby CO2, wabią w ten sposób drutowce.

    Jako składnik bójczy wykorzystywany jest izolat grzyba entomopatogennego (Metarhizium brunneum Cb15-III), który wyróżnia się dużą skutecznością w zwalczaniu drutowców.

    Produkcja atraktantu i wyrastanie grzyba z kapsułek następuje po tym, jak granulat w glebie wchłonie wilgoć i wzrośnie temperatura gleby. Innowacyjna formuła wykorzystuje przy tym źródło składników odżywczych w granulacie, aby zapewnić grzybowi w glebie wystarczającą ilość składników odżywczych i zapewnić mu silny wzrost. Liczba zakaźnych zarodników w glebie wzrasta (mikrofermenter), a dzięki drożdżom produkowany jest CO2. Zapewnia to wystarczającą sporulację grzyba i zwabienie drutowców, które zarażają się w kontakcie z zarodnikami grzybów i giną po upływie kilku dni, w zależności od temperatury i warunków glebowych.