BIOCARE ist zertifiziertes Mitglied im Internationalen Verband der Hersteller biologischer Schutzmittel

IBMA
biocare download flyer

Preparat TRICHOSAFE® w kulkach

Zakłady produkcji rolnej prowadzące uprawy na szczególnie dużych areałach stawiają na stosowanie preparatu TRICHOSAFE® w postaci pełni biodegradowalnych kulek. Od wielu już lat ta forma nośnika sprawdza się znakomicie przy aplikacji ręcznej oraz – w coraz większym stopniu – przy aplikacji mechanicznej. Preparat aplikowany jest w zależności od zakresu zastosowania jednorazowo, dwukrotnie lub w połączeniu z zawieszkami TRICHOSAFE®.

W kulkach TRICHOSAFE® znajdują się sparazytowane jaja Sitotroga w różnych stadiach rozwoju oraz niesparazytowane jaja żywiciela. Dzięki temu gąsienice wykluwają się w 6 rzutach i następuje zintegrowana minihodowla. Pozwala to uzyskać trwałość preparatu do 3 tygodni.

biocare kugeln

Sprawdzona jakość

Sprawdzona od ponad 20 lat praktyce!

Efektywna aplikacja

Dzięki niskiej masie nadaje się idealnie do efektywnego, wielkopowierzchniowego rozdzielania przy użyciu ciągnika ze zwiększonym prześwitem i statków powietrznych!

100% biologiczny

W pełni biodegradowalny w warunkach polowych nośnik z celulozy i parafiny!

Informacja na temat aplikacji preparatu TRICHOSAFE® w kulkach

Aplikacja preparatu TRICHOSAFE® w kulkach może odbywać się ręcznie, maszynowo za pomocą urządzenia rozrzutowego montowanego na ciągniku ze zwiększonym prześwitem lub drogą lotniczą za pomocą dronów, ultralekkich statków powietrznych lub helikopterów.

Instrukcję ręcznego aplikowania można znaleźć tutaj:

Do rozsiewania maszynowego zaleca się stosowanie opracowanego przez firmę BIOCARE rozrzutnika kulek, który można łatwo zagregować z ciągnikiem ze zwiększonym prześwitem. Przy prędkości jazdy 10 km/h rozdzielnie kulek na powierzchni 1ha trwa tylko 2,4 min (plus czas zbrojenia).

Do rozsiewania za pomocą statku powietrznego zaleca się w Niemczech stosowanie dronów. W przypadku zainteresowania tą opcją należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym, który uzgodni z nami warunki użycia dronów.

Często zadawane pytania dot. kulek TRICHOSAFE®

Jak ustalić właściwe dozowanie?

W przypadku stosowania preparatu TRICHOSAFE® chodzi o masowe uwolnienie organizmów pożytecznych. Następuje więc rozsianie bardzo dużych ilości gąsienic w ilości od 110.000 do 220.000 organizmów na hektar.

W przypadku słabego porażenia kukurydzy kiszonkowej wystarczające jest jednorazowe rozsianie w ilości 220.000 zwierząt/ha (1 × 30 zawieszek TRICHOSAFE® na hektar).

W przypadku trochę większego porażenia, zwłaszcza w odniesieniu do kukurydzy na ziarno, zaleca się podział ilości na 2 terminy w odstępie 14 dni w celu wydłużenia ochrony na możliwie długi okres czasu. Zaleca się aplikację 2 × 50 zawieszek TRICHOSAFE® lub 2 × 100 kulek TRICHOSAFE® na hektar.

W przypadku terenów, na których doszło do drugiego wyklucia, należy zwalczać porażenie za pomocą 3-krotnej aplikacji preparatem TRICHOSAFE® w dużych ilościach. W przypadku wątpliwości odnośnie do wyboru właściwej formy preparatu zaleca się skorzystanie z pomocy naszych doradców ds. techniki zastosowań!

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku aplikacji preparatu w kulkach?

Należy uwzględnić następujące wymogi:

  • Chronić materiał przed wysoką temperaturą
  • Chronić materiał przed wilgocią
  • Chronić materiał przed dymem (papierosowym) lub parami chemicznymi (także CO2)
  • Chronić kulki przed zgnieceniem

Jak aplikować kulki preparatu TRICHOSAFE?

Preparat TRICHOSAFE® w kulkach można aplikować w następujący sposób:

  • aplikacja metodą ręczną
  • aplikacja metodą mechaniczną za pomocą opracowanego przez firmę BIOCARE rozrzutnika do kulek
  • aplikacja metodą lotniczą za pomocą dronów, ultralekkiego statku powietrznego lub helikoptera.

Czy preparat TRICHOSAFE dopuszczony jest także do stosowania w rolnictwie ekologicznym?

Tak! Preparat TRICHOSAFE® wpisany jest na listę środków produkcyjnych Instytutu Badawczego ds. Rolnictwa Biologicznego [Forschungsinstitut für biologischen Landbau] (FiBL) i może być stosowany bez ograniczeń. Ponieważ rolę substancji aktywnej pełnią wyłącznie insekty, nie są wymagane żadne środki bezpieczeństwa dot. aplikujących osób, ani też żadne okresy karencji.