Jak rozpoznać drutowce?

Drutowce to larwy sprężykowatych. Najczęściej występuje osiewnik ciemny (Agriotes obscurus), osiewnik obrzeżek (Agriotes ustulatus), osiewnik rolowiec (Agriotes lineatus), osiewnik skibowiec (Agriotes sputator) i Agriotes sordidus.

Jak rozpoznać sprężykowate i drutowce?

Chrząszcze mają wydłużony, płaski kształt ciała z często zwężającym się końcem odwłoka i długość od 8 do 10 mm.

Larwy sprężykowatych są cienkie i wydłużone. Mają wybarwienie od żółtego do żółto-brązowego, twardą powłokę zewnętrzną i ciemnobrązową główkę. Rosną od mniej niż 2 mm do 2,5 – 3 cm. Segment odwłoka jest zwykle spiczasty (rodzaj Agriotes), rzadziej ma ciemne wybarwienie i kleszczowy kształt (rodzaj Agrypnus, Selatosomus). Larwy wygryzają zazwyczaj w bulwach ziemniaków chodniki drążone o średnicy do 3 mm, często skorkowaciałe, zaś otwór wygryziony przez drutowce ma wyraziste krawędzie. Wygryzione otwory można napotkać także w burakach i grubych korzeniach. Promień działania larw wynosi ok. 6 m.