TRICHOSAFE®

Błonkówka Trichogramma brassicae jako skuteczny naturalny wróg omacnicy prosowianki

Trichogramma brassicae – nasze rozwiązanie w walce z omacnicą prosowianką

Kruszynek, maleńka błonkówka Trichogramma brassicae, jest naturalnym i skutecznym wrogiem omacnicy prosowianki. Jako tak zwany parazytoid jaj składa swoje jaja w jaju żywiciela (np. omacnicy prosowianki), co skutkuje jego obumarciem. Terminowe wyłożenie kruszynka powoduje spasożytowanie i zniszczenie bardzo dużej ilości jaj omacnicy prosowianki. Celem stosowania preparatu TRICHOSAFE® jest zredukowanie stopnia porażenia omacnicą prosowianką do poziomu poniżej progu szkodliwości ekonomicznej.

Trichogramma brassicae – nasze rozwiązanie w walce z omacnicą prosowianką

Gąsieniczka Trichogramma brassicae jest naturalnym, skutecznym wrogiem omacnicy prosowianki. Jako tak zwany parazytoid jaj składa swoje jajo w jaju żywiciela (np. omacnicy prosowianki), co skutkuje zabiciem żywiciela wewnątrz pasożyta. Rozsianie w stosownym czasie powoduje spasożytowanie bardzo dużej części jaj omacnicy prosowianki i tym samym jej zwalczenie. Celem zastosowania TRICHOSAFE® jest zmniejszenie porażenia omacnicą prosowianką poniżej progu ekonomicznej szkodliwości.

Jesteś pilotem dronów? Weź udział w naszym certyfikowanym szkoleniu dla pilotów dronów, aby poszerzyć swą wiedzę o temat aplikacji kruszynka, Trichogramma brassicae!

Będziemy Cię informować na bieżąco o aktualnych terminach naszych szkoleń.

Aplikacja biopreparatu TRICHOSAFE®

Produkowane przez nas biopreparaty zawierają niewyklute osobniki kruszynka (Trichogramma brassicae) znajdujące się są w różnych stadiach rozwoju. Gwarantuje to wydłużenie okresu wykluwania do trzech tygodni. Dostępne są dwa sprawdzone warianty produktu:

Oba warianty ulegają biodegradacji w warunkach polowych, co oznacza, że są w 100% ekologiczne. Bez tej ochrony kruszynek narażony byłyby na zniszczenie przez drapieżniki oraz niesprzyjające warunki pogodowe.

  Rozsiewanie TRICHOSAFE®

  Niewyklute organizmy pożyteczne Trichogramma wysiewane są w kilku stadiach rozwoju. Pozwala to uzyskać okres wykluwania trwający nawet do 3 tygodni. Dostępne są dwa sprawdzone warianty produktu:

  Oba warianty ulegają biodegradacji w warunkach polowych, to znaczy są w 100% ekologiczne. Bez tej ochrony organizmy pożyteczne Trichogramma byłyby wystawione na pastwę pasożytów jaja i niesprzyjające warunki pogodowe.

  Właściwe dawkowanie

  Dawkowanie w uprawie KUKURYDZY KISZONKOWEJ

  Jednostka opakowaniowa/ha: 1 x 30 zawieszek

  Organizmy Trichogramma/ha: 220000

  Dawkowanie w uprawie KUKURYDZY NA ZIARNO

  Jednostka opakowaniowa/ha: 1 x 50 zawieszek lub 1 x 100 kulek

  Organizmy Trichogramma/ha: 220000

  Dawkowanie w uprawie KUKURYDZY CUKROWEJ

  Jednostka opakowaniowa/ha: 3 x 50 zawieszek lub 3 x 100 kulek

  Organizmy Trichogramma/ha: 330.000

  0049 5562 95 05 78-0

  Poniedziałek – Piątek 08.00-16.30