JAJA SITOTROGA

Pokarm dla organizmów pożytecznych

Sitotroga – idealne pożywienie dla organizmów pożytecznych

Jako jaja żywicielskie do rozmnażania kruszynka (Trichogramma brassicae) służą nam jaja skośnika zbożowiaczka Sitotroga cerealella, przy czym produkcja jaj Sitotroga prowadzona jest w naszej firmie przez cały rok.

Poza zastosowaniem dla potrzeb rozmnażania Trichogramma, jaja skośnika zbożowiaczka nadają się także jako jaja żywicielskie lub jako pokarm do rozmnażania i hodowania innych organizmów pożytecznych.

Jaja Sitotrogi dostępne są w trzech wariantach:

 • Produkt świeży
 • Produkt świeży i sterylizowany UVC
 • Produkt głęboko zamrożony

Zalety stosowania jaj BIOCARE Sitotroga

 • Produkcja i dostawa przez cały rok
 • Wysoka jakość produktu "Made in Germany"
 • Dostosowanie do indywidualnych wymogów
 • Możliwość korzystnego cenowo masowego rozmnożenia organizmów pożytecznych

Sitotroga – idealne pożywienie dla organizmów pożytecznych

W roli jaj dla organizmu pożytecznego dla rozmnażania BIOCARE Trichogramma wykorzystywane są jaja skośnika zbożowiaczka Sitotroga cerealella, przy czym proces rozmnażania jaj Sitotroga prowadzony jest w naszej firmie przez cały rok.

Poza zastosowaniem dla potrzeb rozmnażania Trichogramma jaja skośnika zbożowiaczka nadają się także jako jaja dla organizmu pożytecznego lub jako pokarm dla rozmnażania i hodowli innych organizmów pożytecznych.

Jaja Sitotroga dostępne są w trzech wariantach:

 • Produkt świeży
 • Produkt świeży i sterylizowany UVC
 • Produkt głęboko zamrożony

Zalety stosowania jaj BIOCARE Sitotroga

 • Produkcja i dostawa przez cały rok
 • Wysoka jakość produktu "Made in Germany"
 • Dostosowanie do indywidualnych wymogów
 • Możliwość korzystnego cenowo rozmnożenia masowego organizmów pożytecznych

0049 5562 95 05 78-0

Poniedziałek – Piątek 08.00-16.30