BIOCARE Wsparcie projektu przez:

bundesanstalt fuer landwirtschaft und ernaehrung
ptble
bundesministerium fuer ernaehrung und landwirtschaft

Informacje do pobrania:

Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej
ATTRACAP

Ulotka informacyjna
ATTRACAP

Etykieta produktu
ATTRACAP

ATTRACAP®: ochrona przed drutowcem

ATTRACAP® to granulat służący do ograniczenia plagi drutowca w uprawie ziemniaków przy porażeniu lekkim i średnim.

Preparat ATTRACAP® został dopuszczony do obrotu i użycia zgodnie z art. 53 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w niemczech w okresie od 15 lutego 2017 do 14 czerwca 2017. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w uprawie kartofli na powierzchniach zagrożonych porażeniem, zwłaszcza w uprawie ekologicznej, o powierzchni do ok. 5.000 ha.

W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost strat ekonomicznych spowodowanych przez porażenie drutowcem w uprawie ziemniaków. Drutowce, larwy sprężyków, wygryzają głębokie dziury ziemniakach. Poza uszkodzeniem roślin spowodowanym żerowaniem zwiększa to ich podatność na infekcje grzybicze i bakteryjne, jak np. Dry Core.

Następuje spadek jakości w stopniu, który uniemożliwia zbycie części płodów. Niski próg szkodliwości, na poziomie np. 5% w przypadku młodych ziemniaków, oznacza dla plantatora wysokie straty ekonomiczne już przy niskim poziomie porażenia.

Preparat ATTRACAP® firmy BIOCARE to nowoczesna formuła insektycydu biologicznego, opracowana w ramach projektu BLE „ATTRACT“ (nr projektu: 2814702011) oraz projektu badawczego UE „INBIOSOIL“ (nr 282767) przy udziale prof. dr. Vidal, Uni Göttingen oraz prof. dr. Patel, FH Bielefeld i ich zespołów badawczych. Bliższe informacje na temat projektu ATTRACT można znaleźć tutaj.

Preparat ATTRACAP® zawiera zarówno środek zwabiający (atraktant) (CO2) dla drutowca, jak i wyizolowany w Niemczech grzyb Metarhizium brunneum o właściwościach entomopatogennych. Grzyb ten występuje na całym świecie w gruncie i znajduje liczne zastosowanie w biologicznych preparatach ochrony roślin. Skoro tylko granulat zaabsorbuje wilgoć występującą w gruncie, rozpoczyna się proces produkcji środka zwabiającego oraz wyrastanie zarodników grzyba z kapsułek. Zwabione drutowce ulegają zarażeniu podczas kontaktu z kapsułkami ATTRACAP® i obumierają po kilku dniach w zależności od temperatury i warunków glebowych.

Kapsułki rozsiewane są bezpośrednio podczas sadzenia za pomocą sprawdzonego przez JKI rozrzutnika do granulatu i wmieszane zostają przy tym w otwartą bruzdę. W zależności od pogody i regionu odbywa się to w okresie pomiędzy marcem i początkiem maja.

attracap kugeln

Skuteczność biologiczna

Strategia „Attract-and-kill“ w zwalczaniu drutowca!

Łatwość użycia

Proste i szybkie rozsiewanie!

Ochrona od samego początku

Rozsiewanie następuje już w podczas sadzenia!

einleger drahtwurm polski

Często zadawane pytania dot. ATTRACAP®

Kiedy zaleca się stosowanie ATTRACAP® ?

Preparat ATTRACAP® zalecany jest do stosowania w przypadku lekkiego do maksymalnie średniego porażenia drutowcem. Na chwilę obecną nie przeprowadzono testów zastosowania dla ziemniaków wczesnych. W przypadku ziemniaków późnych możliwe było osiągnięcie stopnia aktywności do 60%.

Jak i kiedy należy rozsiewać preparat ATTRACAP® ?

Preparat ATTRACAP® rozsiewany jest wczesną wiosną podczas sadzenia kartofli metodą aplikacji pasowej w bruździe do sadzenia.

Rozsiewanie należy przeprowadzić za pomocą rozrzutnika do granulatu, wyposażonego jak następuje:

  • w oddzielny układ odcinający modułu dozowania oraz
  • w szczelną pokrywę zamykającą oraz
  • w rurę spustową ustawioną możliwie prosto w stosunku do redlicy aplikacyjnej.

Lista odpowiednich i aktualnie dostępnych urządzeń dostępna jest na stronie głównej Julius-Kühn-Institut (www.jki.bund.de).

Urządzenie dozujące rozrzutnika granulatu należy wyłączać zawczasu, co najmniej jednak na 4m przed osiągnięciem uwrocia, aby zapewnić pełne przekrycie granulatu.

Granulat rozrzucony na powierzchni gleby należy niezwłocznie zebrać lub dodatkowo przyorać.

Gdzie można nabyć ATTRACAP® ?

Preparat ATTRACAP® dostępny jest w sieci handlu produktami rolnymi.