Ochrona roślin użytkowych przed szkodnikami glebowymi dzięki innowacyjnej strategii Attract-and-Kill (ATTRACT)

Czas trwania: 01.02.2013 – 31.10.2016

Larwy różnych gatunków owadów (np. drutowca, zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, opuchlaka truskawkowca) mogą powodować znaczne straty plonów w różnych uprawach polowych (ziemniaki, kukurydza, truskawki). Zwalczanie tych szkodników za pomocą insektycydów glebowych wiąże się ze znacznymi ograniczeniami lub jest możliwe tylko na podstawie specjalnych zezwoleń. Celem projektu było opracowanie nowej strategii zwalczania, która może być stosowana zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym.

Przedmiotowy środek ochrony roślin bazuje na składnikach emitujących CO2 jako atraktant („Attract”) oraz na przyjaznych dla środowiska substancjach aktywnych o działaniu owadobójczym do zabijania larw („Kill”). Precyzyjne wabienie i następujące po nim zabijanie („Attract-and-Kill”) ma na celu utrzymywanie szkodników z dala od ich rośliny żywicielskiej. Pozwala to zminimalizować nakłady na środki ochrony roślin, a tym samym chronić środowisko i zdrowie użytkowników i konsumentów. Nowo opracowany środek ochrony roślin ma zostać sprawdzony pod względem wydajności w ramach testów laboratoryjnych, szklarniowych i polowych.

Uczestnicy projektu:
Prof. Dr. rer. nat. Anant Patel
WG Fermentation and Formulation of Biologicals and Chemicals
FH Bielefeld

Prof. Dr. Stefan Vidal
Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Abteilung Agrarentomologie
Georg-August-Universität Göttingen

Trifolio-M GmbH
reprezentowana przez Dr. Hubertus Kleeberg i Dr. Edmund Hummel, Lahnau
35633 Lahnau

Wsparcie projektu:
Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMELV)